Gizlilik Politikası - Online İngilizce Kursu - UZEM | İngilizce Uzaktan Eğitim
Aradığınız Eğitim

Gizlilik Politikası

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Bu sözleşme, https://www.ingilizceuzem.com.tr/ kapsamında fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcıya ve/veya üçüncü taraflara ait ve eser korumasına tabi içerik(lere) ve ürün(lere) erişim ve kullanım kurallarını içermektedir. Aşağıdaki onay kutusunu işaretlediğinizde devam butonuna bastığınızda içerik(ler) ve/veya ürün(ler) erişiminize açılacaktır. Devam butonuna basarak içeriklere ve/veya ürünlere erişmeniz; bu sözleşmeyi okumuş olduğunuzu, kapsamını anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi elektronik ortamda kabul ve beyan ettiğiniz anlamındadır. Sözleşme hükümlerini kabul etmiyorsanız veya bu hususta çekinceleriniz varsa lütfen sözleşmeyi onaylamayınız ve https://www.ingilizceuzem.com.tr/ içerik ve ürünlerine erişmeyiniz. Elektronik ortamda yaptığınız onay ve kabul işlemlerinin kayıt altında tutulduğunu ve kolaylıkla tespit edilebildiğini belirtmek isteriz. Onay verdiğiniz sözleşme ayrıca kayıt işleminizde beyan ettiğiniz elektronik posta adresinize de postalanacaktır.

Erişim lisansına süreli erişim hakkını elde ettiğiniz ÜRÜN(LER) ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve Kullanımı ve Hizmet Şartları https://www.ingilizceuzem.com.tr/ sayfasında yer almakta olup; işbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve lisans haklarının kapsamını da kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle, İÇERİK(LER) ve/veya ÜRÜN(LER)e ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. İÇERİK VE ÜRÜNLER’e erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak Kullanıcı olarak sizin sorumluluğunuzda olup; web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanabileceğinizi ve gerekli donanımı temin yükümlülüğünün tarafınıza ait olduğunu; THE ACADEMİC’in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan ve/veya iade talebinden THE ACADEMİC’in sorumlu olmayacağını beyan ve kabul etmiş durumdasınız.

THE ACADEMİC EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., önceden haber vermeksizin işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. https://www.ingilizceuzem.com.tr/ adresi üzerinden yapılacak ilan tarihinden itibaren güncel Sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirtiriz.

1. SÖZLEŞME’nin TARAFLARI VE KONUSU

1.1 LİSANS VEREN/ THE ACADEMİC:

Unvanı: THE ACADEMİC EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Adres: İHSANİYE MAH. CAN. SK. NO:2/1-24 NİLÜFER/BURSA
Web adresi: https://www.ingilizceuzem.com.tr/
Müşteri Hizmetleri: 0850 305 0516


1.2. LİSANS ALAN/KULLANICI:

Adı  Soyadı :

Firma :

TC Kimlik No:

Adres :

 

1.3 ÜRÜN / HİZMET(LER) VE ÖZELLİKLERİ

LİSANS ALAN, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen internet erişimli eğitim materyali olan İngilizce Uzem’nin (bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır)süreli erişim lisansı hakkını elde etmiştir. Süreli erişim lisansı hakkı; bir e-eğitim ürünü ve hizmeti olan AKADEMİK BATI DİLLERİ Online’ye bu sözleşme kapsamında internet üzerinden erişim olanağı sağlamaktadır. Söz konusu özellikleri ve kullanım koşulları https://www.ingilizceuzem.com.tr/web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

İşbu https://www.ingilizceuzem.com.tr/Süreli Erişim ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), THE ACADEMİC EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle “THE ACADEMİC” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu Sözleşme'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) https://www.ingilizceuzem.com.tr/ web sitesinde yer alan “Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum” maddesini işaretleyip “Devam” düğmesine tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle elektronik ortamda akdedilmiştir.

 

Sözleşme'de THE ACADEMİC ve KULLANICI birlikte TARAFLAR olarak ifade edilmektedir.

İşbu Sözleşme, seçmiş olduğunuz İÇERİK(LER) VE/VEYA ÜRÜN(LER)in İnternet üzerinden https://www.ingilizceuzem.com.tr/web sitesi aracılığıyla erişmek suretiyle kullanma hakkına dair TARAFLAR’IN hak ve yükümlülüklerini

Bir tüzel kişi adına yetkili sıfatıyla bu Sözleşme’nin kabul edilmesi, KULLANICI’NIN bu konuda yetkili olduğunu tekeffül ettiği şeklinde yorumlanır. Yetkisiz olarak bu Sözleşme’nin kabul edilmesi ve ancak adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okulun İÇERİK VE/VEYA ÜRÜNLERİ fiilen kullanmaya başlaması ve/veya erişmesi durumunda Sözleşme adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okul adına kurulmuş olur ve Sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi ve tüzel kişi/kurum/okul nezdinde müteselsilen hüküm ve sonuçlarını doğurur.

 

2. İÇERİK(LER) VE ÜRÜN(LER) İN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 Fikri Mülkiyet Hakları’nın Sahibi:

https://www.ingilizceuzem.com.tr/ve bölümlerinin ve https://www.ingilizceuzem.com.tr/ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki bir kısım fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi THE ACADEMİC, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya THE ACADEMİC’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdirhttps://www.ingilizceuzem.com.tr/üzerinde erişime sunulan hizmetlerin, bilgilerin, telif haklarına tabi çalışmaların, ticari markaların, tasarımın her türlü içerik dahil tüm tasarrufa konu olabilecek ayni ve şahsi hakların, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakların mülkiyet hakkı saklıdır. İşbu sözleşme hiçbir şart ve surette kullanıcıya içerik, program ve eserler üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez, bu hakları ihlal edecek faaliyetlerde bulunma hakkı vermez, söz konusu faaliyetler için izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.

2.2 Lisans Hakkı:

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece https://www.ingilizceuzem.com.tr/üzerindeki satın alınan ÜRÜN VE İÇERİKLER’e münferit ve süreli erişim lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan erişim lisansı, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KULLANICI’ya sadece erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntülemek suretiyle münferit faydalanma hakkı verir.

2.3 Yasaklı Eylem ve İşlemler:

KULLANICI, https://www.ingilizceuzem.com.tr/’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, https://www.ingilizceuzem.com.tr/’daki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, https://www.ingilizceuzem.com.tr/’un tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. https://www.ingilizceuzem.com.tr/’un kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan münferit erişim hakkını, THE ACADEMİC’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KULLANICI, erişim lisansı hakkına sahip olduğu ürün ve içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. Şahsi erişim lisansı elde edilen Ürün ve İçeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır, dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaatte konu edilemez; birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanılması sağlanamaz.

KULLANICI, https://www.ingilizceuzem.com.tr/sitesine veya link verdiği içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, üçüncü kişilerin THE ACADEMİC hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde müdahalelerde bulunamaz. KULLANICI’nın yasaklı eylemler yoluyla elde ettiği sistem, içerik, ortam veya platforma ait her türlü bilgi gizli bilgi olup; hiçbir şart ve surette işbu gizli bilgiyi kullanamaz; üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa edemez veya açıklayamaz.

KULLANICI, https://www.ingilizceuzem.com.tr/kapsamında süreli erişim lisansı elde ettiği ürün, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunamaz.

KULLANICI’nın, https://www.ingilizceuzem.com.tr/’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanması veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermesi, bu yöndeki bir fiile katılması veya teşvik etmesi, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmesi veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa yardım veya üçüncü şahsı teşvik etmesi halinde THE ACADEMİC SÖZLEŞME’yi feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir. KULLANICI ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı THE ACADEMİC’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

KULLANICI, https://www.ingilizceuzem.com.tr/ ‘u tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, THE ACADEMİC’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, THE ACADEMİC 'in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve THE ACADEMİC 'in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. KULLANICI, https://www.ingilizceuzem.com.tr/’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, THE ACADEMİC 'in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3. THE ACADEMİC’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

THE ACADEMİC, Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle THE ACADEMİC tarafından sağlanmış olup; link verilmesi web sitesini veya siteyi işleten kurum veya kişinin edimini taahhüt eden ve/veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde garanti ve tekeffül iradesi taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında THE ACADEMİC’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI, THE ACADEMİC’in ve/veya THE ACADEMİC’in grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım, pazarlama ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, E-mail, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve bunlara muvafakat etmektedir.

KULLANICI, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin bu sözleşmede yazılı iletişim kanallarından biri ile THE ACADEMİC’e ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde THE ACADEMİC tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

THE ACADEMİC, KULLANICI’nın kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgilerini, KULLANICI güvenliğini ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

4. SORUMSUZLUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI:

THE ACADEMİC https://www.ingilizceuzem.com.tr/bünyesinde yer alan İÇERİK(LER) VE ÜRÜN(LER) i “olduğu gibi satış” esasları dahilinde sunmakta ve https://www.ingilizceuzem.com.tr/için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. THE ACADEMİC üçüncü taraflara ait içerik ve ürünlerin içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. www.akad https://www.ingilizceuzem.com.tr/’da yer alan içeriklerin ve ürünlerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları zararlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

THE ACADEMİC, https://www.ingilizceuzem.com.tr/’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. https://www.ingilizceuzem.com.tr/’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, THE ACADEMİC, https://www.ingilizceuzem.com.tr/’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. THE ACADEMİC KULLANICI’nın lisans hakkına konu ürün ve içeriğe yönelik herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlali iddiasının öne sürülmesi durumunda https://www.ingilizceuzem.com.tr/ ile sunulan her türlü içerik ve ürünü kaldırma yetkisine sahiptir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan THE ACADEMİC sorumlu değildir.

ÜRÜN ve İÇERİKLER KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim olmayıp, KULLANICI’nın tercihine sunulmuştur. https://www.ingilizceuzem.com.tr/’un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan THE ACADEMİC sorumlu değildir.

Her durumda, https://www.ingilizceuzem.com.tr/nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, THE ACADEMİC’in bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu https://www.ingilizceuzem.com.tr/için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

THE ACADEMİC, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, https://www.ingilizceuzem.com.tr/web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

6. MÜCBİR SEBEPLER:

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, THE ACADEMİC’in işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar THE ACADEMİC için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için THE ACADEMİC’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen web sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, THE ACADEMİC’in kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI:

https://www.ingilizceuzem.com.tr/’a kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla https://www.ingilizceuzem.com.tr/’a KULLANICI adına erişimden THE ACADEMİC sorumlu değildir. KULLANICI'ların, https://www.ingilizceuzem.com.tr/’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak THE ACADEMİC’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI THE ACADEMİC’den zarar, tazminat her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. THE ACADEMİC 'in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin THE ACADEMİC Gizlilik Politikası https://www.ingilizceuzem.com.tr//gizlilik-politikası güvenlik adresindedir.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

https://www.ingilizceuzem.com.tr/ ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursahttps://www.ingilizceuzem.com.tr/ AKADEMİK BATI DİLLERİ Müşteri Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz.

THE ACADEMİC EĞİTİM YAYINCLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: İHSANİYE MAH. CAN SK. NO:2/2-24 NİLÜFER/BURSA

Eğitim Danışmanı / Müşteri Çağrı Merkezi 444 0 165

9. DİĞER HÜKÜMLER:
9.1 Sözleşme’nin Devri:

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez. KULLANICI, THE ACADEMİC'in bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt Sözleşme yapabileceğini kabul eder.

9.2 Yazılı Feragat:

THE ACADEMİC, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

 

9.3 Kısmi Geçersizlik:

Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, SEBİT bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.


10. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ:

KULLANICI, https://www.ingilizceuzem.com.tr/üzerinden ÜRÜN ve İÇERİKLERİ kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME Taraflar arasında yürürlüğe girer.

 

İşbu SÖZLEŞME, (a) KULLANICI’nın https://www.ingilizceuzem.com.tr/kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın THE ACADEMİC ile arasındaki Sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Lisans hakkı haricinde başta yasaklı eylemler olmak üzere niteliği gereği SÖZLEŞME’den bağımsız nitelik taşıyan ileriye dönük taahhüt ve tekeffül hükümleri SÖZLEŞME’nin feshinden veya sonlanmasından bağımsız olarak KULLANICI yönünden bağlayıcıdır.
 

İşbu SÖZLEŞME Kullanıcı’ya ……………………..(Eğitim Paketinin Başlangıç ve Bitiş tarihi Yazılacak)  tarihine kadardır. AKADEMİK BATI DİLLERİ ONLINE Eğitim Seti ile birlikte gelen kitapları o yıla ait dijital ürünle uyumludur. Dijital ürün eğitim  sonunda yeni döneme geçtildiğinden bir önceki eğitim döneme ait basılı yayınlarla olan entegrasyonu sona erer. Kullanıcılar ellerinde olan kitapları, yayınlanan cevap anahtarları ile birlikte kullanmaya devam edebilir.

 

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, THE ACADEMİC’in Sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın https://www.ingilizceuzem.com.tr/’a erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, THE ACADEMİC isterse -tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceğini KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda THE ACADEMİC yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir. THE ACADEMİC, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın https://www.ingilizceuzem.com.tr/kullanma lisansını tek taraflı iptal etme ve erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, THE ACADEMİC’in talep etmesi halinde, https://www.ingilizceuzem.com.tr/’dan elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.